Chính sách thanh toán

Tất cả các đồng hồ khi bán ra đều kèm theo 2 phiếu bảo hành:

  • 1 Phiếu Bảo Hành (hoặc Thẻ Bảo Hành/Sổ Bảo Hành) của hãng có giá trị bảo hành Quốc tế (Thời gian bảo hành tùy theo quy định của từng hãng).
  • 1 Phiếu Bảo Hành của ABC (Sử dụng để được thay pin miễn phí vĩnh viễn & Hưởng chế độ bảo hành tăng thêm từ 1-4 năm của ABC)

 Ví dụ: Đồng Hồ Citizen có chế độ bảo hành chính hãng: máy = 12 tháng, Pin = 12 tháng.

  • Khi mua tại ABC, Khách hàng sẽ được tặng thêm thời gian bảo hành từ 4 năm về máy. Pin = Vĩnh Viễn.
  • Tổng cộng: Khi mua tại ABC, đồng hồ Citizen sẽ được bảo hành máy = 05 năm, Pin = Vĩnh Viễn.

Lưu ý:

  • Đối với sản phẩm còn trong thời gian bảo hành Quốc Tế: Quý khách có thể đem tới ABC hoặc bất kỳ nhà trung tâm bảo hành nào của hãng được ghi trên phiếu để yêu cầu được kiểm tra đồng hồ.
  • Đối với sản phẩm hết thời gian bảo hành Quốc Tế nhưng vẫn trong thời gian bảo hành tại ABC: Quý khách đem đồng hồ kèm Phiếu Bảo Hành của ABC tới bất kỳ chi nhánh nào của ABC để được hướng dẫn và kiểm tra đồng hồ.